Brändö fördubblar sitt underskott

Brändös kommundirekör John Wrede säger att det är en balansgång att skära i servicen för att spara pengar eftersom skärgården samtidigt är i störst behov av inflyttning. En minskad service riskerar att bromsa inflyttningen, menar han.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Brändös budgetunderskott för år 2021 är en knapp fördubbling jämfört med den ordinarie budgeten för 2020 och beräknas uppgå till cirka 580.000 euro.
Nu är målet att budgeten ska vara i balans till år 2024.