Eckerö kommun och Öjvägens väglag är fortfarande oense om hur grundförbättringen ska göras för att uppfylla vägstandarden för kommunalvägar. Den planerade stämman förra veckan kunde inte hållas av formella orsaker.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Bråket om Öjvägen i Eckerö fortsätter

Förra veckan hade Öjvägens väglag i Eckerö kallat till delägarstämma, men kommunen ansåg att stämman var olagligt sammankallad.
– Vi höll i stället ett informationsmöte, men när delägarna ville veta varför kommunen inte följer avtalet gick kommunstyrelseordförande hem, säger väglagets ordförande John Hilander.
Hittat fel i texten? Skriv till oss