Knappt 130.000 plus jämfört med 5,7 miljoner euro minus blev det för Mariehamns stad.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Betydligt bättre än budgeterat för Mariehamn

En redovisad vinst på 5,7 miljoner euro 2020 sjönk till en knapp vinst på 130.000 euro 2021. Men Mariehamns stad hade budgeterat för ett resultat på minus 5,7 miljoner euro. 

– Skillnaden mellan budget och utfall bottnar i huvudsak i svårigheten att budgetera för skatteintäkter på korrekt nivå, förklarar stadsdirektör Arne Selander.
Hittat fel i texten? Skriv till oss