Ålands befolkning uppgick vid årsskiftet till 30.344 personer.
Foto: Robert Jansson

Bild

Befolkningen ökade med 215 personer

Ålands befolkning ökade med 215 personer 2021 och uppgick vid årsskiftet, enligt preliminära siffror, till 30.344 personer.
 Det föddes 293 barn. Barn föddes i alla kommuner utom Lumparland, enligt Åsubs statistik.
Hittat fel i texten? Skriv till oss