Att Ömsen utreder att ge sig in i segmentet för fritidsbåtsförsäkringar kan ha bidragit till den kupp som genomfördes på stämman förra veckan.
Foto: Staffan Lund

Bild

Båtförsäkringar kan ha öppnat för Ömsen-kuppen

Att Ömsen överväger börja med försäkringar för fritidsbåtar kan ha bidragit till den konflikt som blossade upp i samband med stämman förra veckan. Det gör åtminstone uppgifter till Ålandstidningen gällande.