@Bild:
Det saknas stöd för en sammanslagning av Sottunga, Kumlinge och Föglö, är slutsatsen av Siv Sandbergs kommunutredning. På bilden syns Husö, Sottunga.
Foto: Sten-Anders Fellman

Bild

Avråder från sammanslagning av skärgårdskommuner

Det saknas tillräckliga skäl för att gå vidare med en sammanslagning av Föglö, Kumlinge och Sottunga. Det enligt kommunutredaren Siv Sandberg som tittat närmare på förutsättningarna.
Hittat fel i texten? Skriv till oss