Trobergshemmet, Mariehamn *** Local Caption *** @Bildtext:Frågan om ett demenscenter i Mariehamn ska tas upp av äldreomsorgsnämnden på tisdag. Förvaltningens förslag är att bygga i anslutning till Trobergshemmet och att även inkludera St. Göranshemmet samt hyrda lokaler i Hälsans hus i helheten.@Normal:<@Foto>Foto: Hülya Tokur-Ehres
Stadsarkitekten varnar för förhastad process kring byggandet av ett demenscenter
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Avråder från en förhastad planering

En överilad process, för att snabbt kunna genomföra en stadsplaneändring, är inte möjlig.
Det skriver stadsarkitekt Dominicus Björkstam i ett utlåtande om förslaget på att bygga ett nytt demenscenter vid Trobergshemmet.
Hittat fel i texten? Skriv till oss