Foto:

Åtta personer greps i helgen

Natten mellan lördag och söndag greps sammanlagt åtta personer. Tre av dessa greps i Mariehamn och de övriga var samtliga inblandade i incidenter ombord på kryssningsfartyg.

En av de tre som greps i Mariehamn störde ordningen inne på en restaurang och fick därför lämna stället. Utanför fortsatte personen störa ordningen och därför greps hen av polis. Böter för tredska mot polis blir straffet.

De två andra som greps i Mariehamn uppvisade ett aggressivt beteende, händelserna skedde vid olika tillfällen.

Ombord på kryssningsfartygen greps sammanlagt fem personer. En greps misstänkt för olaga hot efter att personen hotat andra personer ombord. Två var inblandade i ett slagsmål och misstänks för misshandel. En person störde ordningen och avlägsnades från fartyget. I land fortsatte ordningsstörningen och personen greps därför.

Den sista personen var aggressiv ombord på ett av fartygen och greps för att skydda mot brott och störande beteende. (pd)
Hittat fel i texten? Skriv till oss