Foto: Istock

Bild

Åtta forskare får stipendier från jubileumsfond

Forskningsstipendierna ur Ålands självstyrelses jubileumsfond söktes av totalt 13 personer, och lagtingets kanslikommission har nu beslutat hur medlen ska fördelas. Stipendierna delas ut på självstyrelsedagen söndagen den 9 juni.

Hittat fel i texten? Skriv till oss