Ålands trädgårdshall bygger Ålands första storskaliga solcellspark. Från vänster: Anders Söderström och Arvid Mörn som jobbar på Demesta samt Peter Nordqvist, ansvarig för lökintaget på Ålands trädgårdshall.
Foto: Privat

Bild

ÅTH bygger 6.000 kvadratmeter stor solcellspark

Till midsommar förväntas Ålands första storskaliga solcellspark tas i drift vid Ålands trädgårdshall (ÅTH). Tillsammans täcker solcellerna 32 procent av företagets årliga elförbrukning.
Hittat fel i texten? Skriv till oss