Under hösten ska effektiviseringsåtgärder vidtas inom förvaltningen, säger stadens bildningschef Mikael Rosbäck.
Foto: Robert Jansson

Bild

Återhållsamhet önskas av skolor och daghem

Bildningsnämnden i Mariehamn ser ut att överskrida årets budget med närmare 255.000 euro. Det visar den ekonomiska uppföljningen efter årets första kvartal.

En rad åtgärder vidtas nu för att minska kostnaderna.
Hittat fel i texten? Skriv till oss