För första gången har THL lagt in en fråga i enkäten ”Hälsa i skolan” om kroppsvärk och resultatet förvånar.
Foto: Istock

Bild

Ångest och kroppsvärk vanligt bland skolelever

En stor del av de barn och unga som deltagit i enkäten ”Hälsa i skolan” uppger att de mår bra och är nöjda med sina liv, men bland eleverna finns också de som kämpar med frågor om ångest, mobbning och kroppsvärk.

Hittat fel i texten? Skriv till oss