Ska fågelhuset och paviljongen på Lilla holmen skyddas genom den ändrade stadsplanen för området? Stadsutvecklingsnämnden är splittrad i frågan, som nu går nu vidare till stadsstyrelsen.
Anders Wiklöf är redo att bekosta hela renoveringen av paviljongen på Lilla holmen – men då ska det ske på hans villkor. ”Staden behöver inte räkna med några budgetar hit och dit”, säger han.
Foto: Robert Jansson

Bild

Bild

Anders Wiklöf betalar om staden följer hans villkor

Kommerserådet Anders Wiklöf är tydlig. Hans finansiering villkoras med att paviljongen står kvar på samma plats och att den byggs enligt Folke Wickströms ritningar.

– Då behövs ingen budget, jag betalar allt.

Hittat fel i texten? Skriv till oss