Foto: Daniel Eriksson

Bild

Äldreomsorgschefen: ”De har inte pratat med mig”

Kommunikationen brister mellan ledningen och personalen.

– Jag kan bara tolka mig till hur det ser ut, jag skulle föredra att få mer information från enheterna direkt, säger Ann-Christine Österbacka, vikarierande äldreomsorgschef.