Unesco är FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Åland nu associerad medlem i Unesco

Åland blir den 12:e associerade medlemmen i FN-organet Unesco tillsammans med bland annat Färöarna.
Totalt är 193 länder med i Unesco.
Hittat fel i texten? Skriv till oss