061119 , 06112019 , 20191106 , Edvard Johansson , biträdande professor i nationalekonomi på Åbo Universitet *** Local Caption *** @Bildtext:Edvard Johansson jobbar som biträdande professor i nationalekonomi på Åbo Universitet. @Foto:Foto: Robert Jansson
Professor Edvard Johansson anser att sjöfarten har en så speciell situation att den snedvrider åländska bnp-jämförelser. Han konstaterar samtidigt att de flesta små regioner har tillväxtutmaningar i en tid av globalisering.
Foto: Robert Jansson

Bild

”Åland drabbas också av globaliseringen”

Sjöfarten bör inte tas med när man bedömer hur Ålands ekonomi utvecklas.
Det anser Edvard Johansson, professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi.
– Många små regioner har det tufft. Sjöfarten genomgår en strukturomvandling, medan andra branscher gått starkt framåt.
Hittat fel i texten? Skriv till oss