060922 , 06092022 , 20220906 , Sjökvarteret , Mariehamn , flygbild , flygfoto
Sett i ett längre perspektiv har Åland sedan 1990-talet haft en bnp per capita som legat klart över Sveriges nivå, men från 2012 har den åländska ekonomin stagnerat och sedan 2017 ligger Åland även efter utvecklingen i EU som helhet.
Foto: Robert Jansson

Bild

Åland blir allt fattigare i EU

Ett av de mest framträdande dragen i den åländska ekonomin det senaste decenniet är bristen på tillväxt.
Åland har rasat från en av de rikaste regionerna i EU till en medelmåtta.
Samtidigt har de omgivande regionerna och hela EU uppvisat reell tillväxt.
Hittat fel i texten? Skriv till oss