Åland har – på grund av generösa stöd, öläget, och de många kommunerna och skolorna – sannolikt flest idrottsanläggningar på capita i Norden.

– Vi är bortskämda på ett sätt som vi ofta glömmer bort, säger Ålands idrotts tillförordnade sportchef Lena Eriksson.

ÅHS har fått svar på det prov som tagits på patienten som misstänktes ha coronavirus. Provsvaret är negativt, skriver ÅHS i ett pressmeddelande.

Social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) säger att beredskapen i landskapet inför hotet av coronaviruset är god.
– Vi har följt alla riktlinjer som finns. Vi ålänningar ska känna oss lugna med det.

ÅHS har ännu på fredagsförmiddagen inte fått något resultat av det test som togs på sjukhuset i går. Det var då en patient sökte vård med misstanke att hen var smittad med coronaviruset.
– Provsvar kommer någon gång i eftermiddag, säger landskapsläkare Knut Lönnroth.

Även om det skulle visa sig att personen kan bekräftas vara smittad av coronaviruset ändras inte ÅHS strategi, säger landskapsläkaren Knut Lönnroth. – Vi är beredda på den här typen av situation, det är precis vad man kan vänta sig. Det är inte någon krissituation.

En person har isolerats på sjukhuset och vårdas som misstänkt smittad av coronaviruset. Definitiva provsvar väntas under fredagen. Innan det kommer ÅHS inte att inleda någon smittspårning.
– Det inget behov av att vidta ytterligare åtgärder, säger klinikchef Tora Woivalin.

Ålands hälso- och sjukvård meddelar i ett pressmeddelande att man testat en person som misstänkt smittad med coronaviruset. Svar om personen i fråga är smittad väntas sent på fredag eftermiddag.

Finlands regering har i dag fått information om läget med coronaviruset och hur landets beredskap är inför en eventuell smittspridning. I ett pressmeddelande skriver statsrådet: ”som helhet bedömt har Finland god beredskap för att viruset sprids.

Social- och hälsominister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) kallar till presskonferens i morgon för att informera om landskapets beredskap för coronaviruset.

I dag fick familjen Strandvik äntligen ett definitivt besked. Den 9 mars får de lämna det coronadrabbade i karantän satta hotellet på Teneriffa.
– Nu kan man ju styra upp något med jobb och sådant, säger Thomas Strandvik.

Viking Lines aktieägarförening vill att mindre ägare ska få vara med och bestämma i bolaget, säger ordförande Roger Jansson. Han framförde åsikten på ett möte med rederiets styrelse.

Landskapsregeringens förvaltningschef Dan E Eriksson säger att Datainspektionens verksamhetsberättelse får stå för sig själv.
– Var och en får dra sin egna slutsatser.

Det är lätt att en person som diagnosticerats med en minnessjukdom blir sittande hemma i stället för att få möjlighet att komma till en dagverksamhet när det finns behov av det. Kommunerna har heller inte möjlighet att ha en uppsökande verksamhet eftersom de inte vet vem som är i behov av hjälp.

Inom landskapsregeringens förvaltning finns en utbredd kultur där synpunkter, kritik eller avvikande beteende sällan välkomnas. Det skriver myndighetschef Joakim Söderberg i Datainspektionens verksamhetsberättelse för 2019.

Fler nyheter