Flaggor, lagtinget.
”En ändring av grundlagen borde inte kunna göras på ett sådant sätt den de facto innebär en begränsning av det som lagtinget tidigare har kunnat göra”, säger Sten Palmgren.
Foto: Robert Jansson

Bild

”Finns orsak att vara kritisk”

På Åland har många bilden av att självstyrelselagen har fått en svagare status i relation till Finlands grundlag. Stämmer det? Pensionerade lagstiftningsrådet Sten Palmgren reder ut vad som hänt.

– Det finns visst fog att kritisera vissa av Högsta domstolens utlåtanden om behörigheten, säger han.
Hittat fel i texten? Skriv till oss