270221 , 27022021 , 20210227 , ÅHS , Ålands Hälso och Sjukvård , sjukhuset , sjukhus , exteriör , corona , covid-19 , sjukhuspersonal coroana smittade *** Local Caption *** @Bildtext:Ålands hälso- och sjukvård har det överfullt på flera avdelningar. ”Det är flera infektioner som går, RS-virus, andra influensor och magsjukor”, säger chefläkare Janek Frantzén vid veckans coronapressinformation, och vädjar ålänningarna att noga följa hygienråden.@Normal:<@Foto>Foto: Robert Jansson
Ett ärende som det här skakar om sjukvården, säger Jun Nagamori. Man har i dess efterdyningar börjat se över strukturella rutiner, förtydliga samarbetet med de prehospitala instanserna och en längre tid arbetat för att få till en tillnyktringsenhet.
Foto: Robert Jansson

Bild

ÅHS medger brister i hanteringen av dödsfall

Förvaltningsöverläkare Jun Nagamori ser tydliga brister i hanteringen av ärendet där en man dog efter att ha förts till polisförvar i stället för till vård.
Redan innan ÅMHM publicerade sin rapport och sitt beslut hade ÅHS internt börjat se över sina rutiner och omvärdera samarbetet med de prehospitala instanserna.
Hittat fel i texten? Skriv till oss