Mats Löfström, Riksdagsledamot
Foto:

Bild

89 miljoner föreslås till rederierna

I kommunikationsministeriets budgetförslag för 2023 föreslår man ett anslag på 89 miljoner euro i form av bemanningsstöd till passagerarrederierna samt tonnageskatt till fraktrederierna.
Hittat fel i texten? Skriv till oss