http://geo.vspk.ru/files/stock/work.jpg
Skattesatsen är för låg på 4.500 pensionstagares skattekort. Nya skickas ut till utbetalarna av pensionerna.
Foto: Istock

Bild

4.500 pensionstagare har fått fel skattesats

Ett räknefel hos Skatteförvaltningen gör att skattesatsen kan vara i snitt 0,5 procentenheter för låg hos cirka 4.500 åländska pensionstagare som fått sitt nya skattekort.
Hittat fel i texten? Skriv till oss