På ett eller annat sätt berörs uppemot 4.500 personer på Åland nu av smittskyddsårgärder.
Foto: Robert Jansson

Bild

Upp till 4.500 berörs av smittskyddsåtgärder

Mellan 3.000 och 4.500 ålänningar berörs för närvarande av olika smittskyddsåtgärder. Det säger smittskyddsläkaren Jun Nagamori.
– Det här märks naturligtvis på sjukhusets funktioner, säger han.

Men Jun Nagamori påminner samtidigt ålänningarna om att fortsättningsvis kontakta ÅHS om man känner sig sjuk. Resurserna finns att ta hand om de sjuka.

Han säger att fem personer vårdas på vårdavdelningar på sjukhuset, och att en person vårdas på intensivvårdsavdelning.

– Och det är något färre än vi hade räknat med. I Åbos sjukvårdsdistrikt räknar man med att cirka en procent av fallen hamnar på sjukhus, det skulle alltså innebära att cirka 13 personer borde vårdas på sjukhus på Åland.

Han redogör även för att mellan 10 och 15 procent av Ålands befolkning, alltså 3.000 till 4.500 personer, just nu på olika sätt berörs av olika smittskyddsåtgärder.

– Och det märks naturligtvis även i ÅHS funktioner. Men man ska fortsättningsvis kontakta ÅHS om man är sjuk, det är jätteviktigt.

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Jeanette Pajunen säger att man nu, tack vare hjälpen från frivilliga, har kunnat vaccinera på fyra linjer, vilket har gett återklang i statistiken över Ålands vaccinationstäckning. 29 procent av ålänningarna över 12 år har fått tre doser covid-19-vaccin.

– Vi har ätit ikapp glappet mot övriga Finland på bara några dagar, säger hon.

Med anledning av de höga smittotalen på Åland avslutar lantrådet Veronica Thörnroos (C) presskonferensen med en uppmaning:

– Oavsett vad man tycker om vaccinationer, är det nu läge för alla att ”shape up” och ta sitt vaccin.

Hittat fel i texten? Skriv till oss