Ska du bygga om eller bygga nytt? Ha koll på certifieringsbesiktningen!

  • Bild

Enligt svenska Elsäkerhetsverket uppsöker 350 barn i Sverige sjukvård efter att ha råkat ut för elolycka i en bostad och räddningstjänsten släcker 1800 elfelsrelaterade bränder i hem i Sverige årligen. Besiktningar av elen i din bostad minskar risken för elolyckor och bränder.

För en månad sedan publicerade svenska Elsäkerhetsverket ett pressmeddelande som ger vid handen att myndigheten ska utreda behovet av krav på besiktningar av elinstallationer i bostäder. Bakgrunden är, enligt pressmeddelandet, de elolyckor som sker i hem i Sverige. Varje år söker 350 barn sjukvård efter att ha råkat ut för elolycka i en bostad och räddningstjänsten släcker 1800 elfelsrelaterade bränder i svenska hem.

Åländsk lagstiftning ger god elsäkerhet
Många elbränder och -olyckor beror på brister i elinstallationer, som kan vara gamla eller felaktigt utförda. Regelbundna besiktningar av elanläggningar i bostäder och fritidshus är ett effektivt sätt att upptäcka fel som kan leda till olyckor om de inte åtgärdas. I Finland och på Åland finns lagstiftning för besiktning av elanläggningar just för att hålla god elsäkerhet i hem och sommarstugor.

Certifieringsbesiktning - anläggarens ansvar
En besiktning man inte bör missa vid ny- eller ombyggnation är certifieringsbesiktningen. Den bokas vanligtvis av den elentreprenör som utför elarbetet, när hen är färdig med sitt arbete och har gjort en ibruktagningsbesiktning. Certifieringsbesiktningen ska utföras av en utomstående, auktoriserad besiktningsman senast tre månader efter att elanläggningen färdigställts. Besiktningsintyget lämnas över till dig som äger elanläggningen, och du ska spara det i minst tio år.

Även om det är praxis att entreprenören bokar certifieringsbesiktningen ligger ansvaret för att den faktiskt utförs på dig. Därför behöver du hålla koll på att denna besiktning bokas av entreprenören eller, om det inte sker, behöver du själv ordna med det.

Information på regeringens webbplats
Läs mer om elsäkerhet och ta del av vår lista över auktoriserade besiktningsmän på Åland på sidan Elsäkerhet och hissäkerhetvår webbplats.

Denna text är en del av en informationskampanj från Infrastrukturavdelningen vid Allmänna byrån.