Shared reading på biblioteket.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Bild

Bild

Shared reading är ett nytt sätt att läsa

Victoria Lundgren, bibliotekarie vid Mariehamns bibliotek leder en grupp i shared reading där man läser korta texter högt och sedan pratar om texten tillsammans.

– Det är starkt fokus på texten och vilka tankar, funderingar och känslor man får av texten, säger hon.

Hittat fel i texten? Skriv till oss