Folkhälsan, sim- och livräddningsskola. Simskola,
Lek och simövningar i vattnet varvas med lek på stranden när Folkhälsans sim- och livräddningsskola håller till vid Kvarnboviken. Simlärare Vilma Rajalin, Noa Holm, Einar Lundberg, Morat Khalikov, Melvin Fogner, Nova Söderström, Alisa Janson, My Båskman, Ida Jansson, simlärare Fanny Aspholm, Hildur Mörn.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Bild

Bild

Bild

Lek och lärande i Kvarnboviken

Det råder lugn och fokus, blandat med lek och skratt när Folkhälsans sim- och livräddningsskola har sina aktiviteter ute vid Kvarnboviken.
Med sång och lek lär sig barnen att dyka, flyta på rygg och andra simfärdigheter.
– Dyka, simma, mellispaus och olika lekar är roligast, tycker Alisa Janson.
Hittat fel i texten? Skriv till oss