Från Turkiet via Närpes till Åland

Familjen Hopf/Krook
Just nu hyr Johannes Hopf och Emelie Krook med dottern Hilma ett hus. Men de vill gärna ha något eget snart.
Foto: Robert Jansson

Bild

För en halv månad sedan flyttade familjen Hopf/Krook till Åland från Närpes. Orsakerna var många men främst var det för att båda ville bo i skärgården.
– Dessutom bor vi nu mitt emellan Närpes, där Emelie är uppvuxen, och Skåne där jag har mina rötter, säger Johannes Hopf.