Emelias kropp växer fram genom donationer

Foto: Robert Jansson

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

På tisdagen kunde ytterligare två spant läggas till på galeasen Emelia som byggs i Sjökvarteret i Mariehamn.
– Det är ett mycket fint initiativ, säger Kjell Clemes, som donerat det ena spantet.