Lembšte, lŠger
Thyra Gustafsson, Amelia Nordberg, Doris Eriksson, Alice Högback, Nelia Eriksson, Lucía Santos, Malva Wredle, Helmer Clemes, Nisse Lindvik, Gunnar Törnroth, Fiona Flöjt, Tilly Eriksson, Lily Karlsson, Leia Hallén, Amanda Harms, Ture Lindvik, Alfred Helander, Johannes Winé, Wera Mansén och Max Juntunen deltog på barnlägret på Lemböte lägergård.
Foto: Hülya Tokur-Ehres

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Barn från hela Åland samlades på läger

På barnlägret får alla barn vara med och leka och blir sedda anser flera av barnen som deltar.
– Det bästa har varit att ingen blir ensam för ledarna ser alltid alla och ser till att alla får vara med, säger Fiona Flöjt.
En del barn kommer dit med sitt kompisgäng medan andra barn kommer dit ensamma och hittar nya kompisar.
Hittat fel i texten? Skriv till oss