Annette har grupper för unga tjejer och kvinnor

Annette Andersson
Annette Andersson är dikoniassistent i Saltviks församling och leder bland annat tjej- och kvinnogrupper.
Foto: Robert Jansson

Bild

Annette Andersson arbetar som diakoniassistent i Saltviks församling. För henne känns det viktigt att kyrkan finns till för alla. Att det finns något som lockar de flesta. Därför har hon nu startat upp en grupp för unga tjejer och en grupp för kvinnor.