IPCC:s klimatrapport med åländska ögon - live 4.11 kl 18:30

  • Bild

I augusti 2021 släppte FN:s klimatpanel, IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), sin senaste klimatrapport. Den 4 november presenterar Niklas Lampi huvudbudskapen i rapporten och konsekvenser för Åland. Presentationen efterföljs av ett panelsamtal om hur vi på Åland ska komma framåt. Se presentationen och samtalet live här på Ålandstidningens webbplats med start kl 18:30.

Vetenskapen som den så kallade IPCC-rapporten lutar sig emot är entydig och bygger i den senaste delrapporten på observationer av faktisk utveckling, inte enbart på modelleringar av framtida scenarier. Den visar på ett otvetydigt samband mellan människans utsläpp av växthusgaser och ökningen av den globala medeltemperaturen. Kraftiga, snabba utsläppsminskningar behövs nu för att minimera temperaturökningen.

Utvecklings- och hållbarhetsrådet bjuder tilllsammans med nätverksgruppen för hållbara storföretag in allmänheten till en presentation av huvudbudskapen i rapporten samt vilka konsekvenser klimatförändringarna får för Åland. Niklas Lampi, VD för Ab Mathias Eriksson och Mariehamns Parti Ab och tillika målansvarig för mål 6 i utvecklings- och hållbarhetsagendan håller i presentationen och deltar även i efterföljande panelsamtal.

Frågan som diskuteras under samtalet är ”konsekvenser för Åland och hur går vi vidare?”. Övriga deltagare i panelsamtalet är Tony Cederberg (Husö Biologiska), Sue Holmström (Ålands Producentförbund) och Anna Häger (Smart Energy Åland). Moderator är Fredrik Rosenqvist.

Vill du delta på plats på Ålands Sjöfartsmuseum kan du anmäla dig här!