Foto:

Bild

Bild

Västerhamn – förr och nu

Flygbild över Västerhamn från 1930-talet – och samma vy tagen i dag.
Hittat fel i texten? Skriv till oss