Foto:

Bild

Bild

Västerhamn – förr och nu

Betydligt färre (och mindre) båtar i Västerhamn i början av 1900-talet.
I dag är det en livligt trafikerad hamn med många anlöp per dag. Museifartyget Pommern är ett landmärke.
Hittat fel i texten? Skriv till oss