Foto:

Bild

Bild

Storagatan – förr och nu

Betania (Missionskyrkan) och sjömanshemmet i hörnet Storagatan-Östra Esplanadgatan på en bild från 1911.
Missionskyrkan finns fortfarande kvar. Men i hörnet Storagatan-Östra Esplanadgatan finns nu kontor.
Hittat fel i texten? Skriv till oss