Ålandspannkaka.
Foto: Daniel Eriksson

Bild

Landskapet bjuder på Ålandspannkaka för 10.000

Lagtinget högtidlighåller hundraårsjubileet av självstyrelsen under en dag – landskapsregeringen under hela året. På själva högtidsdagen bjuds på Ålandspannkaka – 4.000 portioner är beställda till en kostnad om 10.000 euro.
Hittat fel i texten? Skriv till oss