På sin väg ut till Järsö körde Anders Wiklöf 77 kilometer i timmen på 50-väg.
Polisen stoppade honom och delade ut dagsböter på totalt 95.000 euro.

POLIS På Västra Ytternäsvägen i Mariehamn, några hundra meter innan 50-vägen övergår till 70, stoppades i går kommerserådet Anders Wiklöf på sin väg söderut mot Järsö.

Enligt uppgifter till Ålandstidningen körde han för fort.

–Det stämmer, 77 kilometer i timmen. Jag tänkte inte alls på att jag körde för fort, säger Anders Wiklöf.

Dagsböterna, som är inkomstbaserade, uppgår till totalt 95.000 euro.

–Jag hade hellre lagt de pengarna på åldrings-, sjuk-, barndagvården eller vad som helst. Jag har bara mig själv att skylla, men man kan ifrågasätta om det är rättvist.

–Skulle jag kört för fort i Sverige hade jag fått 4.000 kronor (cirka 450 euro) i böter och det är en enorm skillnad. Jag kan inte förstå att jag skulle vara en större brottsling här, men lagen är som den är.

Anders Wiklöf säger att det inkomstbaserade bötesbeloppet borde ses över.

–Jag tycker i rimlighetens namn att det borde finnas ett maxtak, det skulle vara mer rättvist. Var man ska sätta det vet jag inte, men som det är nu är det orimligt.

Läs mer i dagens Ålandastidning.

Ålandskommittén tar inte ställning för en åländsk skattebehörighet, men man utesluter heller inte att åtminstone delar av beskattningen kan överföras till Åland. Dörren har varit helt stängd tidigare, men nu är den lite på glänt, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson till Ålandstidningen.

Ålandskommittén ställer sig positiv till att införa internationella mekanismer för att trygga Ålands svenskspråkiga status. Vilken internationell institution som får uppdraget ska utredas vidare.

– Det är en fantastisk möjlighet och en stor utmaning för oss att ta tag i.
Det säger Ålands sjöfartsmuseums chef Hanna Hagmark-Cooper efter stadsfullmäktiges beslut att överlåta skötseln av museifartyget Pommern.

Kl 10.55 överlämnades Ålandskommitténs delbetänkande om en ny självstyrelselag till justitieministern. Därmed är också innehållet offentligt.

Nästan tre gånger fler ålänningar är i dag vaccinerade mot TBE jämfört med för nio år sedan.
Tjänstlediga landskapsläkaren Axel Hansson menar att den allmänna vaccinationen sedan 2006 har förebyggt 80 allvarliga TBE-fall.

Minst fem rostande stålvrak med tusentals liter olja i tankrarna ligger på den åländska havsbottnen. Experten Jorma Rytkönen vid Finlands miljöcentral beskriver situationen med 160 vrak – som var och ett innehåller mer än 100 ton olja – vid den finska kusten som ”mycket oroväckande”.
I år fastställer landskapsregeringen en ny oljeskyddsplan, men vraken är inte prioriterade risker. De livliga oljetransporterna i Östersjön bedöms som farligare.

Av en äggkartong och ett par ljusstumpar kan man säkert göra många saker. En sak som underlättar vardagen i ett hushåll med spis är spisrosorna, som gör det busenkelt att få fyr på elden.

Kommunfullmäktige i Saltvik måste i måndags förrätta val med slutna sedlar för att utse fullmäktigeordförande för detta år.

”Smått komisk”. Det kallar Liberalernas riksdagskandidat Mats Perämaa Mats Löfströms (C) och Elisabeth Nauclérs vindkraftsdiskussion.
Han kritiserar landskapsregeringen för att inte ha haft koll på överenskommelsen med Helsingfors.

Män med våldsproblematik kan få hjälp genom behandlingen Alternativ till våld, ATV.
– Det finns ett stort mörkertal. Vi skulle gärna vilja att de här männen kontaktar oss, säger gruppledaren Pia Aarnio.

Under vårvintern ska en parlamentarisk kommitté ge synpunkter på hur ett nytt landskapsandelssystem ska se ut. Tanken är att ett nytt system ska tas i bruk 2017.

”Det går hit, det går dit, det går runt en liten bit.”
Professor Erik Lönngren och hans evighetsmaskin var det kanske mest uppskattade numret när skolbarn kom för att se musikinstitutets föreställning En makalös show.

Hur mycket varje minister belastar representationskontot varierar stort.
Finansminister Roger Nordlund (C) leder ligan, och tar därmed ett rejält hopp upp från sistaplatsen 2013.
Minst representerar kansliminister Wille Valve (MSÅ).

Fler nyheter