Det blir troligen lättare att nå resultat om man tar tillvara de samarbetsförslag som nu kommer från fältet.

Kommentarer

Sammanslagning på frivillig

Sammanslagning på frivillig basis kan vara bra. Ökat samarbete är inte alltid bra. Samarbeten mellan kommuner kan fungera bra praktiskt, men det finns en risk att alltför långtgående samarbeten gör att kommunerna tappar i ledning över verksamhet och ekonomi. Olika kommunala samarbetsformer gör det också svårt för kommun invånarna att se var besluten är fattade och av vem man ska utkräva ansvar. Detta leder i slutändan till ett demokratiskt underskott.

”Men det är rimligen

”Men det är rimligen resultatet som räknas. Därtill kan regeringen med fog hävda att man också spelat en roll. Det var först när man gjorde allvar med sitt hot om en karta uppifrån som det blev fart på diskussionerna. På så sätt har regeringen i högsta grad varit med och provocerat fram det som sker, om det sker”, skriver Du Niklas Lampi, med bägge fötter stadigt på jorden som vanligt. ”... om det sker”. Det var just det, jo! Utan att Landskapsregeringen (LR) först i praktiken entledigar sin fru ”kommunminister” från hennes livsuppgift blir det knappast något sammangående av kommuner alls. Och om också LR slutligen kommer till insikt om den nödvändigheten ... ja, då är det nog i realiteten ”Findus-syndromet” – medvetet, eller inte om sin bedrift – som LR först och främst har att tacka för sitt uppvaknade.

Det tar nog inte länge innan

Det tar nog inte länge innan kappvändarna i regeringen börjar backa och påstår att det var deras förslag. Då är det också dags att byta den nybakade minister som i sin iver att visa sin politiska effektivitet ställt med detta. Minister blir man efter långvarigt politiskt arbete där man lär sig visa respekt och ödmjukhet för sitt uppdrag.

Fellman bör avgå eller

Fellman bör avgå eller avsättas. LR får ingenting uträttat , däremot har man skapat ( eller Fellman har skapat ) enorma klyftor i det åländska samhället. Man kan fråga varför inte Sjögren reagerar över orsaken till den turbulenta situationen . Ibland måste man diskutera personfrågor !

Finlands statsskuld fortsätter att växa. Men finansministeriets senaste förslag till statsbudget innehåller ändå flera ljusglimtar.

Frågan är om finansministern och regeringen levererar på sitt skattelöfte när intäkterna för landskapet nu ökar.

Titt som tätt hörs frågan om huruvida Pridefestivalerna faktiskt fortfarande behövs. Jo, det gör de för ännu är inte samhället tillräckligt tolerant.

Det finns inget som säger att unga väljare per automatik röstar på unga politiker. Det verkar faktiskt finnas en motsatt trend.

Kortruttsprojektets framtid är oviss. Att det, efter decenniers diskussion, inte finns större samsyn kring framtidens kommunikationer i den södra skärgården är ett politiskt misslyckande.

Kan en SFP-kandidatur slutligen ge Åland den plats i EU-parlamentet man eftersträvat sedan 90-talet?

Tesla kan bli för bilindustrin vad Apple var för mobiltelefonerna. Men än är inte gåtan om hur vi ska få en hållbar fordonsflotta löst.

Sätt punkt för flyttcirkusen och ersätt Ejdern med modernare tonnage.

I ett läge där underlaget för Pettersson svajar kan Nordlund bli den lösning som alla snabbt kan enas kring. Men frågan är om han själv vill.

Det är svårt att förstå hur en situation som den som uppstod inom svenska Transportstyrelsen kan finnas i verkligheten. En situation där alla, statssekreterare och ministrar, slår ifrån sig frågan om ansvar.

Det rör på sig inom forskningen på preventivmedel för män. I framtiden finns sannolikt preparat även för män på marknaden. Frågan är: Kommer det gå hem eller kommer huvudansvaret fortsättningsvis ligga hos kvinnan?

Miljöfrågor och klimatpolitik fokuserar i hög grad på internationella avtal och samarbeten. Men lokal förankring och känsla för hembygden förblir minst lika viktiga i sammanhanget.

Kultur är en av vårt samhälles grundpelare. Vi lever i ett samhälle där vi har råd att konsumera och skapa kultur. Men hur väl tar vi vara på unga kulturutövare på Åland i dag?

Fler ledare