Det blir troligen lättare att nå resultat om man tar tillvara de samarbetsförslag som nu kommer från fältet.

Kommentarer

Sammanslagning på frivillig

Sammanslagning på frivillig basis kan vara bra. Ökat samarbete är inte alltid bra. Samarbeten mellan kommuner kan fungera bra praktiskt, men det finns en risk att alltför långtgående samarbeten gör att kommunerna tappar i ledning över verksamhet och ekonomi. Olika kommunala samarbetsformer gör det också svårt för kommun invånarna att se var besluten är fattade och av vem man ska utkräva ansvar. Detta leder i slutändan till ett demokratiskt underskott.

”Men det är rimligen

”Men det är rimligen resultatet som räknas. Därtill kan regeringen med fog hävda att man också spelat en roll. Det var först när man gjorde allvar med sitt hot om en karta uppifrån som det blev fart på diskussionerna. På så sätt har regeringen i högsta grad varit med och provocerat fram det som sker, om det sker”, skriver Du Niklas Lampi, med bägge fötter stadigt på jorden som vanligt. ”... om det sker”. Det var just det, jo! Utan att Landskapsregeringen (LR) först i praktiken entledigar sin fru ”kommunminister” från hennes livsuppgift blir det knappast något sammangående av kommuner alls. Och om också LR slutligen kommer till insikt om den nödvändigheten ... ja, då är det nog i realiteten ”Findus-syndromet” – medvetet, eller inte om sin bedrift – som LR först och främst har att tacka för sitt uppvaknade.

Det tar nog inte länge innan

Det tar nog inte länge innan kappvändarna i regeringen börjar backa och påstår att det var deras förslag. Då är det också dags att byta den nybakade minister som i sin iver att visa sin politiska effektivitet ställt med detta. Minister blir man efter långvarigt politiskt arbete där man lär sig visa respekt och ödmjukhet för sitt uppdrag.

Fellman bör avgå eller

Fellman bör avgå eller avsättas. LR får ingenting uträttat , däremot har man skapat ( eller Fellman har skapat ) enorma klyftor i det åländska samhället. Man kan fråga varför inte Sjögren reagerar över orsaken till den turbulenta situationen . Ibland måste man diskutera personfrågor !

Legia Warszawa har bland de mest hårdföra supportrarna i hela Europa, men samtidigt talar mycket för att matchen i Mariehamn blir en lugn historia.

Det finns de som hävdar att man lär sig bättre om man antecknar och skriver ner viktiga fakta, sambandet mellan hand och hjärna är viktigt.

Isberg som smälter, farliga virus som frigörs, snabba fartygsrutter som blir tillgängliga och olja och naturgas i massor.

Arktis kan bli världens nästa stora konflikthärd.

Nu väntar en spännande diskussion om lagtinget ska godkänna en rapport som präglas av flera tunga bakslag för åländsk del.

Sandbergs slutsatser är en rejäl tankeställare för en regering som hittills propsat på att själv rita kartan ned till minsta detalj.

Den starka reaktionen mot Sannfinländarnas nye ordförande Jussi Halla-aho och den politik han står för är bara det senaste i raden av bakslag för Europas högerpopulister och ultranationalistiska rörelser.

För några år sedan var det få som trodde att världen på allvar kunde ställa om till förnyelsebara energikällor, men just nu är det precis vad som håller på att hända.

Grattis Sipilä och Orpo. Äntligen integritet och kurage i grundläggande värdefrågor, efter flera år av mumlande.

I dag möts de finländska regeringspartierna för en överläggning om regeringens framtid efter ordförandebytet hos Sannfinländarna. Man får räkna med att det finns mängder av partipolitisk strategi som spelar roll i diskussionerna.

Det pågår en global trend där lunchätandet på restaurang minskar kraftigt. Vi får hoppas att inte denna trend når Åland.

Det verkar som den önskade uppdateringen till alla delar inte trillar ned uppifrån. Men det är inte det enda sättet att skapa en livskraftig självstyrelse och har inte heller varit det historiskt.

Identitet är ett brännhett aktuellt begrepp som många använder i debatten för egna ändamål.
Det gäller att vara uppmärksam på hur.

Ålandsdelegationens nej till förslaget på hur vårdreformens effekter på Åland kan neutraliseras är ett stort bakslag. Det öppnar dessutom upp för en ny strid mellan landskapet och Finansministeriet.

Fler ledare