Sätt punkt för flyttcirkusen och ersätt Ejdern med modernare tonnage.

Kommentarer

Dagens trafiksystem i

Dagens trafiksystem i skärgården är ekonomiskt ohållbart. Då behövs helhetsgrepp och helhetslösningar. Sen 70-talet har man hållit på släckt bränder och kastat bort pengar. Att köpa in en båt för 20 miljoner innan man är 100 % säker på hur behoven ser ut är inte ekonomiskt försvarbart. Eller skall man köpa in en båt anpassad till kortrutten innan man är 100 % säker att den går igenom enligt nuvarande ritning? Det är inte så man jobbar med stora långsiktiga investeringar. Har vi inte lärt oss något av Skarven? "Men vad skärgårdstrafiken och de flesta andra områden också behöver är stegvis förbättring och förändring i det lilla". Ja en liten ny båt för den lilla summan 20 miljoner.

Alert, som vanligt. Tack för

Alert, som vanligt. Tack för det, Niklas Lampi! Att dagens skärgårdstrafik är ohållbar har inte bara stått klart på tok för länge, nej. Fd trafikminister Veronica Thörnroos och landskapets då nye rederichef Kaj Jansson, de var visserligen på god väg att få spektaklet på fötter. Dagens Landskapsregering (LR) däremot, den gör tydligen allt den kan för att den i praktiken aggressiva svulsten nu ska få fritt fram att sprida sig i hela samhällskroppen. Dess främsta instrument, vad infrastruktur till sjöss beträffar, kallas ”kortrutten”. Och den tycks väldigt få av LR:s undersåtar (läs; pöbeln) önska sig. Bland den åländska allmänheten är den snudd på lika ”eftersökt” som LR:s bestyr med sin kommunindelning à la fru ”kommunministern”. Dessbättre står dagens LR:s, dels nakna makthunger, dels dess aningslöshet inför sin uppgift, nu med all önskvärd tydlighet klar. Och vad är mer relevant än att den statsvänliga välsignelsen välkomnas med öppna armar av språkröret ”Findus”?

Finlands statsskuld fortsätter att växa. Men finansministeriets senaste förslag till statsbudget innehåller ändå flera ljusglimtar.

Frågan är om finansministern och regeringen levererar på sitt skattelöfte när intäkterna för landskapet nu ökar.

Titt som tätt hörs frågan om huruvida Pridefestivalerna faktiskt fortfarande behövs. Jo, det gör de för ännu är inte samhället tillräckligt tolerant.

Det finns inget som säger att unga väljare per automatik röstar på unga politiker. Det verkar faktiskt finnas en motsatt trend.

Kortruttsprojektets framtid är oviss. Att det, efter decenniers diskussion, inte finns större samsyn kring framtidens kommunikationer i den södra skärgården är ett politiskt misslyckande.

Kan en SFP-kandidatur slutligen ge Åland den plats i EU-parlamentet man eftersträvat sedan 90-talet?

Tesla kan bli för bilindustrin vad Apple var för mobiltelefonerna. Men än är inte gåtan om hur vi ska få en hållbar fordonsflotta löst.

I ett läge där underlaget för Pettersson svajar kan Nordlund bli den lösning som alla snabbt kan enas kring. Men frågan är om han själv vill.

Det är svårt att förstå hur en situation som den som uppstod inom svenska Transportstyrelsen kan finnas i verkligheten. En situation där alla, statssekreterare och ministrar, slår ifrån sig frågan om ansvar.

Det rör på sig inom forskningen på preventivmedel för män. I framtiden finns sannolikt preparat även för män på marknaden. Frågan är: Kommer det gå hem eller kommer huvudansvaret fortsättningsvis ligga hos kvinnan?

Miljöfrågor och klimatpolitik fokuserar i hög grad på internationella avtal och samarbeten. Men lokal förankring och känsla för hembygden förblir minst lika viktiga i sammanhanget.

Kultur är en av vårt samhälles grundpelare. Vi lever i ett samhälle där vi har råd att konsumera och skapa kultur. Men hur väl tar vi vara på unga kulturutövare på Åland i dag?

För att utveckla betydelsen samt att behålla tilliten till olika ekomärkningar krävs det en översyn av gällande direktiv, något som EU under tre år har arbetat med. Nu är utmaningen hur de nordiska länderna väljer att agera på de nya villkoren.

Fler ledare