Feminismen är lika viktig för män som för kvinnor. De ideologiska rötterna går rakt ned i den demokratiska myllan.

Kommentarer

Feminismen som rörelse har

Feminismen som rörelse har historiska starka band till vänster. Jag anser att den feministiska rörelsen i Sverige är en klubb för inbördes beundrar. Personerna som syns utåt fokuserar på orättvisa mellan män och kvinnor i utdelade nobelpris i litteratur, möjligheter för kvinnliga och manliga författare, forskningsanslag samt kvotera i styrelser. Överklasskärringar som flyter runt i Stockholms innerstad och dricker dyra vita viner till lunch och inte har en aning hur ensamstående hårt arbetande kvinnor med tre barn har det. Det är en tragedi att vi 2016 ens behöver kalla oss feminister när det som feminism tar fasta på är så självklart. Allt som feminism innebär borde lyftas fram ännu mera men jag är tveksam till att en mycket starkt vänstervriden rörelse som styrs av överklasskärringar över 60 är rätt väg att gå. Ni som inte köper att den feministiska rörelsen har rötterna i core vänstern, läs på.

Kvinnan med Ålands högsta

Kvinnan med Ålands högsta ämbete uppträdde på ett torgjippo med en kattmössa " som väl skall vara ett feministtecken. Och sådant hade hon tid med när Åland befann sig i sin största kris någonsin om man får tro alla med kunskap härom. Så vad sätter hon främst ? Så går hennes feminism före Ålands väl och ve ? Då är hon ej lämplig för ämbetet som lantråd ! !

Finlands statsskuld fortsätter att växa. Men finansministeriets senaste förslag till statsbudget innehåller ändå flera ljusglimtar.

Frågan är om finansministern och regeringen levererar på sitt skattelöfte när intäkterna för landskapet nu ökar.

Titt som tätt hörs frågan om huruvida Pridefestivalerna faktiskt fortfarande behövs. Jo, det gör de för ännu är inte samhället tillräckligt tolerant.

Det finns inget som säger att unga väljare per automatik röstar på unga politiker. Det verkar faktiskt finnas en motsatt trend.

Kortruttsprojektets framtid är oviss. Att det, efter decenniers diskussion, inte finns större samsyn kring framtidens kommunikationer i den södra skärgården är ett politiskt misslyckande.

Kan en SFP-kandidatur slutligen ge Åland den plats i EU-parlamentet man eftersträvat sedan 90-talet?

Tesla kan bli för bilindustrin vad Apple var för mobiltelefonerna. Men än är inte gåtan om hur vi ska få en hållbar fordonsflotta löst.

Sätt punkt för flyttcirkusen och ersätt Ejdern med modernare tonnage.

I ett läge där underlaget för Pettersson svajar kan Nordlund bli den lösning som alla snabbt kan enas kring. Men frågan är om han själv vill.

Det är svårt att förstå hur en situation som den som uppstod inom svenska Transportstyrelsen kan finnas i verkligheten. En situation där alla, statssekreterare och ministrar, slår ifrån sig frågan om ansvar.

Det rör på sig inom forskningen på preventivmedel för män. I framtiden finns sannolikt preparat även för män på marknaden. Frågan är: Kommer det gå hem eller kommer huvudansvaret fortsättningsvis ligga hos kvinnan?

Miljöfrågor och klimatpolitik fokuserar i hög grad på internationella avtal och samarbeten. Men lokal förankring och känsla för hembygden förblir minst lika viktiga i sammanhanget.

Kultur är en av vårt samhälles grundpelare. Vi lever i ett samhälle där vi har råd att konsumera och skapa kultur. Men hur väl tar vi vara på unga kulturutövare på Åland i dag?

Fler ledare