Först när alla vuxna är överens om att det inte är okej för minderåriga att dricka kan man lösa problemet. Det säger drogförebyggaren Håkan Fransson som föreläste i Mariehamn i går.

UNGDOMAR Att ungdomar dricker alkohol beror inte

på grupptryck, sociala problem eller att de har för lite

att göra.

– Ungdomar dricker alkohol för att vuxenvärlden tycker att det är okej att man dricker, säger Håkan Fransson, drogförebyggande samordnare i Öckerö

kommun, i Göteborgs norra skärgård.

Tidigare i veckan föreläste han om ”Öckerö-modellen” på föreningen Fri från narkotikas seminarium. Föreläsningen inleddes med hypotesen ”om alla vuxna i din

kommun blir överens om att ingen ska dricka alkohol innan man är 18 år är problemet med ungdomsfylleri i princip löst”.

För att förklara vad han menar ger Håkan Fransson ett

tankeväckande exempel:

– Att barn under 18 år inte ska köra bil, den lagen

upprätthåller vi väldigt noga. Om grannen ser dina 15-åriga döttrar ta din bil, det skulle väcka en oerhört stark reaktion. Men om han skulle se dem dricka öl, då skulle han kanske tro att du tillåter det. Vi struntar i en lag, men bryr oss om en annan.

Håkan Fransson har arbetat som föreståndare på

en fritidsgård i Partille och de senaste tio åren har han

arbetat för att utrota ungdomsfylleriet i Öckerö, en skärgårdskommun med nästan 13.000 invånare.

– Om alla vuxna i en kommun kommer överens

om att minderåriga inte ska dricka så förhindras

ungdomsfylleriet.

Det låter enkelt och för att få med de vuxna i kommunen på tåget arbetar Håkan Fransson, förutom på en politisk och polisiär nivå, med olika metoder.

– Det första är vanliga föräldrarmöten, där man kan informera föräldrarna om riskerna med alkohol och om varför ungdomar inte ska dricka och hur man gör för att förhindra det.

I Öckerö kommun har man även satsat stort på

ett drogfritt föreningsliv.

– Föreningarna får inga pengar av kommunen om

de inte har en väl utvecklad drog- och alkoholpolicy.

Metoden ”Alla överens” inleddes i Öckerö 1999. En del av metoden innebär att man genomför drogvaneundersökningar. Håkan Fransson visar siffror från 2003 till 2011 där alla högstadieelever i Öckerö kommun fått frågan om de druckit alkohol det senaste

året. Första året svarade 42 procent att de druckit alkohol flera gånger. Den siffran landade på 18 procent i fjol.

– Resultatet beror på att de vuxna i Öckerö kommun är överens, säger Håkan Fransson.