Flygplatsen.

Utredning om Vasaflyg till Åland 

Näringslivet i Vasa utreder nu om det finns intresse för en flyglinje mellan Vasa och Åland.

Skarven på översyn – Knipan ersätter

Trafikolycka i Saltvik

Tre kollisioner med rådjur i helgen

70 euro för slarv med bältet

140 euro för fortkörning

Fortkörning i Dalbo gav körförbud

Utreder tunnelkostnader igen

Landskapsregeringen (LR) beställer en kostnadsuppskattning för Föglötunneln av företaget Norconsult AS. 

Töftöfärjan i trafik igen

Töftöfärjan ur trafik på grund av tekniskt fel

Flera trafikbrott under tisdagen

Färre personskador i trafiken första halvåret 2021

30 personer har skadats i trafiken hittills i år.

Fyra anbud på Röde Orm

Indragna körkort för två bilförare

Olycka vid Hugos i Hammarland

Vägtrumma byts ut

Underhåll på vajerfärjor

Fastklämd inte allvarligt skadad

Töftölinjens vajerfärja har problem i vinden