Solvita Lundell ny i kommunstyrelsen

Andersén ordinarie skolföreståndare

Snart bjuds vägprojekt på Vårdö ut

Landskapet besvärar sig över vindmöllebeslut

Landskapsregeringen väljer att besvära sig över Vårdö kommuns beslut att ge byggnadslov till ett vindkraftverk.
Mikael Lundell.

Bygger vindkraftverk för att öka produktionen

Mikael Lundell, Simskäla: Tanken är att producera elektricitet för odlingen, och på det viset kunna öka produktionen i de växthus jag redan har.

Tar fram förslag för Strömsgården

De representerar Vårdö i arbetsgrupp

Vårdös fullmäktige har valt presidium

Vårdös nya direktör försvarar småskaligheten

Erik Brunström är sedan årsskiftet ny kommundirektör i Vårdö.

Digitalt journalsystem på återremiss

Erik Brunström föreslås bli kommundirektör i Vårdö

Av 18 sökande väljer kommunstyrelsen Finströms nuvarande direktör.

Vårdös inkomstskatt fortsatt 19 procent

Föreslår oförändrad skattesats på Vårdö

Vårdö budgeterar för stort underskott