Första turfeventet på Åland

”Kan vara startskottet för någonting stort”
klasstrŠff ŒrgŒng -45

Kära återseenden och fina minnen

För 77 år sedan började de småskolan tillsammans.