Den gamla huvudingången har ersatts av en tornformad vindsluss och precis som på insdan är det på utsidan tänkt att flödena av passagerare ska styras in och ut från terminalen på ett strukturerat sätt.

Nämnd yrkar på att besvär mot terminal i Långnäs förkastas

Byggnads- och miljönämnden i Lemland och Lumparland menar att besväret som Ben Lundqvist lämnade in mot bygget av en passagerarterminal ska förkastas.
Michele Ferrari (till vänster i bild) har lämnat in en motion tillsammans med Anders Holmberg om att Mariehamn inleder diskussioner med landskapet om ett gemensamt hamnbolag.

Stadspolitiker vill slå ihop hamnbolagen

Anders Holmberg och Michele Ferrari (Lib) har lämnat in en motion till stadsfullmäktige om att slå ihop Mariehamns hamn Ab och Långnäs hamn Ab.
Stadens bolag Mariehamns hamn behövde låna tre miljoner euro när man skulle renovera kajerna i Västerhamn. Nu upphäver Ålands förvaltningsdomstol stadens beslut gällande lånet.

Stadspolitiker vill slå ihop hamnbolagen

”Kan påverka Mariehamn negativt om man konkurrerar om färjanlöpen”.

Ställer skriftlig fråga om transithall i Långnäs

John Holmberg (Lib) undrar vad som gynnar det åländska näringslivet.
070120 , 07012020 , 20200107 Långnäs hamn ,ombyggnaden av terminalen och uppdateringa i passagrargångarna gjorda , fartyg , sjöfart , passagerartrafik , hamnchefen Ronny Eriksson *** Local Caption *** @Bildtext:Med vad han beskriver som Ålands finaste terminal ser Ronny Eriksson nu positivt på framtiden för Långnäs hamn.

Vinsten ökade för Långnäs hamn

Dividenden till landskapet: 375.200 euro.
Långnäs hamn, Lumparland.

Långnäs hamn köper landskapsväg

Efter en längre process har Lumparlands kommunstyrelse godkänt en ansökan från Långnäs hamn om att få köpa ett mark- och vägområde.