230419 , 23042019 , 20190423 , Inbrott på Fixtjänst i Mariehamn , stöld , skadegörelse *** Local Caption *** @Bildtext:Tjuven eller tjuvarna slog till under måndagskvällen eller -natten men fick inte med sig någonting annat än en tom kassaapparat.

Mariehamn förlänger Fixtjänstavtal till 2045

”Det uppstod ett strul som hade kunnat undvikas.”
Runar Karlsson, ordförande KST, Fixtjänst *** Local Caption *** @Bildtext:Runar Karlsson är KST:s styrelseordförande och han är bekymrad över att staden tvekar kring att förlänga arrendeavtalet för Fixtjänst-huset. @Normal:<@Foto>Foto Daniel Eriksson

Tillfälligt avtal ska trygga Fixtjänsts verksamhet

Skriver nytt avtal i väntan på stadens beslut om tomtarrende.