Trobergshemmet, Mariehamn *** Local Caption *** @Bildtext:Frågan om ett demenscenter i Mariehamn ska tas upp av äldreomsorgsnämnden på tisdag. Förvaltningens förslag är att bygga i anslutning till Trobergshemmet och att även inkludera St. Göranshemmet samt hyrda lokaler i Hälsans hus i helheten.@Normal:<@Foto>Foto: Hülya Tokur-Ehres

Demenscentret föreslås byggas vid Trobergshemmet

Ser synergieffekter.

Äldreomsorgsmöte utmynnade i arbetsgrupp

Ska hitta lösningar kring psykogeriatrisk vård

Ny Silviasyster ska förbättra demensvården

Ett praktiskt arbete som visat sig ge goda resultat, säger äldreomsorgschef Evelina Grandell Rosenlund.

Efterlyser fördjupade studier om demensvård

Demensföreningen vill ha fler undervisningstimmar i ämnet.