Nu väntas Dånöborna få en ny bro

Skicket dåligt – håller bara tre, fyra år till.