Från vänster, Siv Ekström, Francine Eriksson, Mieke Ruina, Prachi Ruina, Lydia Eriksson, Whitney Vannouhuys och Kickan Franzén.

Folkmusik skapar samhörighet och glädje

Den åländska föreningen ”Antons vänner” anordnar årligen ett folkmusikläger på Kökar.