Statistik covid-19

  Bekräftat smittade Sjukhusvård Intensivvård Avlidna
Åland 12 0 0 0
Hela Finland 6.599 106 19 307
Sverige 33.459 Uppgift saknas 344 3.998

Källor: ÅHS, HS-Data, SVT och Folkhälsomyndigheten