Statistik covid-19

  Bekräftat smittade Sjukhusvård Intensivvård Avlidna
Åland 21 0 0 0
Hela Finland 7.623

5

1 333
Sverige 83.126 Uppgift saknas 35 5.770

Källor: ÅHS, HS-Data, SVT och Folkhälsomyndigheten