Foto:

Vaccinationsordningen syftar till största möjliga medicinska nytta

Mats Sandberg frågar i insändaren den 22 februari varför ÅHS har glömt hemtjänsten i covid-vaccineringen. Syftet med vaccinationen i Finland är att lindra coronavirussymtomen och förhindra allvarliga former av och dödsfall i covid- sjukdom. Vi följer statsrådets strategi, vaccinationsförordning (22.12.2020) samt THL:s anvisningar. I vaccinationsordningen är det är fråga om att först och främst skydda de medborgare, som är de känsligaste för allvarliga former av sjukdomen, inte medarbetare. Prognosen av covid-sjukdomen är betydligt allvarligare inom de äldre och de med risksjukdomar .

Det finns två undantag från den här principen i vaccinationsordningen: medarbetare som vårdar covid-patienter samt personal inom heldygnsomsorgen.

Motiveringen för den första gruppen är att garantera tillräcklig vårdkapacitet inom pandemin och för den andra gruppen, att personalen inom heldygnsomsorgen är i långvarig kontakt med kunder i hög risk.

ÅHS har inte glömt hemtjänsten. Dessa medarbetares tur kommer efter att vi först har vaccinerat de medborgare som är de mest känsliga för allvarliga sjukdomskonsekvenser. Det är inte frågan om att spara pengar, utan ta den största medicinska nyttan av den mängden av vacciner, som vi har i dag.

O-P Lehtonen, chefläkare

Tora Woivalin, klinikchef, smittskyddsansvarig läkare

Hittat fel i texten? Skriv till oss